PUAS 9 jaar....


Paramaribo - 11 april 2013

“Een vreugde is dit alles voor wie oprecht is” Psalm 107

Alle eer, glorie & dankzegging aan onze Heer & Heiland Jezus Christus. Het is slechts Zijn genade en rechtvaardigheid geweest dat ons door alle wervelstormen in de afgelopen 9 jaren heeft geleid op de plek waar wij ons nu mogen bevinden. Moge Zijn onmisbare zegen & Zijn Shalom op ons blijven rusten en brengen naar hogere wateren in de bestemming dat Hij voor ons heeft totdat Hij terugkomt.

Gefeliciteerd Stichting Pekabaran Injil Puas..., gefeliciteerd gemeente..., gefeliciteerd stichtings- & kerkbestuur..., gefeliciteerd pastors..., gefeliciteerd gemeenteleden..., gefeliciteerd sympatisanten, vrienden & kennissen... 

PUAS 9 jaar

PUAS nieuwsbrief oktober 2012


Paramaribo - 6 oktober 2012

“Zie, Ik de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?” Jeremia 32:27

Geliefde vrienden en supporters,

We danken u allen voor uw gebeden en support in onze radio bediening. In de afgelopen 4 maanden heeft de Here Zijn goedheid en kracht weder aan ons betoond. 

Ten eerste konden wij een samenwerking aan gaan met een mede broeder uit Hong-Kong, voor wat betreft de streaming server, waardoor u nu ook zonder een computer of laptop maar eenvoudigweg met uw smartphone met internet faciliteiten, de Rk2 en SKK kunt beluisteren en wel 24 uur per dag.

Bekijkt u onze verschillende activiteiten en ontwikkelingen op onze website www.stichtingpuas.sr en zeg het voort, opdat de vele wong Jawa die naar hoop en zekerheid op zoek zijn, het op deze internetradio kunnen vinden.

Ons motto : Win all for Christ, involve all for Christ, because Christ is for All

1.We danken de Heer voor de nieuwe gelovigen die toegevoegd zijn aan Zijn gemeente. Op zondag 30 September 2012 hebben 9 gelovigen, de doop door onderdompeling ervaren. Godswoord brengt nog steeds redding en hoop voor degene die het willen accepteren. Wat een vreugde om te zien dat er gelukkig nog mensen zijn die met en voor Christus willen leven. Laten we bidden voor nog vele anderen die deze stap willen maken.Wong Jawa ana kira-kira 80.000 ing Suriname. Sing wis pretyaya marang Gusti Yesus mung kira-kira 5000 wong. Nek Gusti teka dina iki, kaya apa sedulur liyane?

2.Helaas zijn we nog steeds niet in staat on air te gaan via de transistor radio en wel in het district Commewijne. Wilt u blijven bidden dat alle moeite die door onze (werk)partners worden gedaan, uiteindelijk tot vruchtbare resultaten mag leiden. De nood voor aankoop van het STL apparaat is nog aanwezig en elke participatie draagt bij tot versnelling van dit proces.

Blijft u voor ons bidden, als voorgangers voor kracht, gezondheid, trouw en wijsheid. Ook voor gezonde gemeenteleden en des te meer voor werkers, want het veld is rijp en de oogst dient binnen gehaald te worden.

We danken u allen voor uw support in gebed en fondsen, en voelt u vrij indien er zaken zijn, waarvoor wij kunnen bidden dan doen wij dat graag. Gods zegen.

Verbonden in de liefde van Christus,
Pastor Suryanto & Esther Tasman
PUAS ministries
Suriname Zuid-Amerika

 

PUAS nieuwsbrief mei 2012


Paramaribo - 8 mei 2012

Geliefde vrienden en supporters,

Vele hoogtepunten hebben we met de Heer mogen ervaren sinds het afgelopen jaar tot heden. Natuurlijk zijn er naast de hoogtepunten, dieptepunten. Maar in dit alles heeft  God Zijn trouw steeds bewezen aan de gemeente PUAS.

1.Op woensdag, 11 April 2012 mocht de PUAS gemeente haar 8 jarig bestaan op een eenvoudige en gezegende manier herdenken. Het feit dat God in al die jaren grootste dingen heeft verricht. Op die dag konden wij met behulp van een samenwerking met GKJRotterdam in Nederland  onze internet radio beginnen. De internet radio van  GKJRotterdam  heet Siaran Kabar Kabungahan (SKK) terwijl de gemeente PUAS staat onder de naam Radio Kabar Katresnan (RK2). We danken God voor de luisteraars in  verschillende delen van Nederland, Indonesia, Nederlandse Antillen, Aruba, Belgie, Duitsland  evenzo delen uit de Verenigde Staten van America, Hong-Kong, New Calidonia en Suriname.

2.Onze vrienden uit Alabama,  Robert en Greg  moesten het de laatste keer  (Jan 2012) zonder hun “leader” John Holland doen vanwege ernstige gezondheidsreden. Maar desondanks hebben de twee broeders heel goed werk verricht en wij hadden zo gehoopt dat wij dan on air konden. Helaas, de ingekochte STL transmitter die reeds geplaatst was,  bleek  achteraf niet over de juiste frequentie te beschikken die door  de TAS (Telecommunicatie Autoriteit Suriname) vastgesteld is. Op dit moment beschikken wij niet over de middelen om de gewenste STL Transmitter te kopen. Ons gebed en hoop is dat er harten bewogen zullen zijn om ons hierin te voorzien. De prijs ligt bij de U$7000,-. Hoe eerder, hoe sneller we te beluisteren zullen zijn door de radio  in het district Commewijne.

3.We danken de Heer voor de nieuwe gelovigen die toegevoegd zijn aan Zijn gemeente. Volgens planning zullen ze na de week van Gebed, Hemelvaart naar Pinksteren, de Katechesatie klas volgen en daarna de doop door onderdompeling.

4.Op 21 April 2012 in Commewijne mochten we ism de Sameritane Purse 47 jonge kinderen bereiken met de blijde boodschap en wel het Allermooiste kado op onze wekelijkse Sabtu Bungah Club.

5.Op 5 mei 2012 in Paramaribo hielden we de 2e Evangelisatie Feest , waar er circa 10 ongelovige kinderen aan wezig waren en waarvan 6 een beslissing voor de Here Jezus hebben genomen. Bid mee dat deze kinderen terug zullen komen naar de club zowel naar de zondagschool van PUAS en dat ze daardoor zullen groeien in de liefde en kracht van de Heer.

6.Blijft u voor ons bidden, als voorgangers voor kracht, gezondheid, trouw en wijsheid. Ook voor gezonde gemeente leden en  des te meer voor werkers, want het veld is rijp en de oogst dienen binnen  gehaald te worden.

We danken u allen voor uw support in gebed en fondsen, en voelt u vrij indien er zaken zijn, waarvoor wij kunnen bidden dan doen wij dat graag. Gods zegen.

Verbonden in de liefde van Christus,
Pastor Suryanto & Esther Tasman
PUAS ministries
Suriname