Wie zijn wij?


Oprichters

Stichting PUAS werd opgericht door Pastoor Suryanto en Esther Tasman op 11 april 2004.

Visie

"Win all for Christ, involve all for Christ, because Christ is for all".

win all 4 Christ

Missie

Het evangelie uitdragen in het bijzonder onder de Javanen in Suriname.

Efeziers 4: 11 en 12:
" En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd ".